بستن
/

 

 

 

 فروشگاه قلمستان : 

 

آدرس: تهران،خیابان قزوین ، مابین میدان قزوین و خیابان ولی عصر ،

خیابان جوادیان (قلمستان) ، نبش خیابان مدرس ، پلاک 149/1

تلفن :56804176   021                     ساعت کاری: 10  الی 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

فروشگاه هلال احمر : 

  

آدرس: تهران، خیابان هلال احمر ، بعد از تقاطع انبار نفت ، پلاک 188

تلفن :55640547  021                            ساعت کاری: 10  الی 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 فروشگاه اندرزگو : 

 

آدرس: تهران، خیابان اندرزگو ، نبش وطنپور جنوبی، پلاک 12/1

تلفن :22698074  021                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 فروشگاه شریعتی : 

 

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان ، نبش کوچه خوی 

تلفن :22841660  021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 فروشگاه تهرانپارس : 

 

آدرس : تهران، تهرانپارس، فلکه اول تهرانپارس، پلاک 27

تلفن :76712177  021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 فروشگاه جنت آباد : 

 

آدرس: تهران، خیابان جنت آباد جنوبی، نبش خیابان نیرو

تلفن :40440926  021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فروشگاه سعادت آباد : 

آدرس: تهران، شهرک غرب ، بلوار پاکنژاد ، نبش کوچه فروردین

تلفن : 88089060 021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  فروشگاه شهرری : 

 

آدرس:شهر ری ، خیابان 24 متری ، نبش کوچه محبتی ، پلاک 199

تلفن : 3549560 0905                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فروشگاه بندرعباس : 

 

آدرس: بندرعباس ، میدان شهدا ، خیابان امام ، جنب پاساژ نصر 

تلفن : 32229195  076                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  فروشگاه همدان : 

 

آدرس: همدان ، میدان مفتح ، جنب شهرداری منطقه 3

تلفن : 32671515  081                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فروشگاه یزد : 

 

آدرس: یزد ، صفاییه ، بلوار دانشگاه ، روبروی پارک پهلوان یزدی

تلفن : 38273820  035                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

 

 

 فروشگاه قلمستان : 

 

آدرس: تهران،خیابان قزوین ، مابین میدان قزوین و خیابان ولی عصر ،

خیابان جوادیان (قلمستان) ، نبش خیابان مدرس ، پلاک 149/1

تلفن :56804176   021                     ساعت کاری: 10  الی 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

فروشگاه هلال احمر : 

  

آدرس: تهران، خیابان هلال احمر ، بعد از تقاطع انبار نفت ، پلاک 188

تلفن :55640547  021                            ساعت کاری: 10  الی 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 فروشگاه اندرزگو : 

 

آدرس: تهران، خیابان اندرزگو ، نبش وطنپور جنوبی، پلاک 12/1

تلفن :22698074  021                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 فروشگاه شریعتی : 

 

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان ، نبش کوچه خوی 

تلفن :22841660  021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 فروشگاه تهرانپارس : 

 

آدرس : تهران، تهرانپارس، فلکه اول تهرانپارس، پلاک 27

تلفن :76712177  021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 فروشگاه جنت آباد : 

 

آدرس: تهران، خیابان جنت آباد جنوبی، نبش خیابان نیرو

تلفن :40440926  021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فروشگاه سعادت آباد : 

آدرس: تهران، شهرک غرب ، بلوار پاکنژاد ، نبش کوچه فروردین

تلفن : 88089060 021                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  فروشگاه شهرری : 

 

آدرس:شهر ری ، خیابان 24 متری ، نبش کوچه محبتی ، پلاک 199

تلفن : 3549560 0905                 ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فروشگاه بندرعباس : 

 

آدرس: بندرعباس ، میدان شهدا ، خیابان امام ، جنب پاساژ نصر 

تلفن : 32229195  076                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  فروشگاه همدان : 

 

آدرس: همدان ، میدان مفتح ، جنب شهرداری منطقه 3

تلفن : 32671515  081                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فروشگاه یزد : 

 

آدرس: یزد ، صفاییه ، بلوار دانشگاه ، روبروی پارک پهلوان یزدی

تلفن : 38273820  035                ساعت کاری: 30/9  الی 30/20

عضویت در خبرنامه
با خواندن قوانین و مقررات ما، در مورد نحوه پردازش اطلاعات، بیشتر بدانید.
 
برای آخرین اخبار و به روز رسانی های نیکران ثبت نام کنید.