بستن
/

روش صحیح موتورسواری در زمستان و رعایت اصول آن از جمله مهارت‌هایی است که به عنوان یک موتورسوار، لازم است به آنها اشراف کامل داشته باشید. به طور کلی این اصول را می‌توان به سه دسته‌ی نگهداری از موتورسیکلت در سرما، محافظت از موتورسوار در برابر سرما و رعایت اصول رانندگی تقسیم کرد. در کل، رعایت هر یک از این اصول با سلامت موتورسوار و حتی راکبان دیگر وسایل نقلیه در جاده، ارتباطی مستقیم داشته و اهمیت زیادی دارد.

 

رعایت اصول ایمنی موتورسواری در فصول سرد سال