بستن

- خرید با هر کد ملی و دسته چک برای یک نفر مقدور می باشد.

- حساب مربوطه باید بدون برگشتی یا در وضعیت سفید باشد.

- چک تحویلی حتما باید از نوع ثبتی صیادی (بنفش )  باشد. (حداکثر 2 فقره چک موردنیاز می باشد)

- ارائه پرینت گردش حساب (در صورت نیاز الزامی می باشد.)

- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه و ارائه کپی برابر اصل سند ملکی به نام خریدار و یا اجاره نامه 4 برگی  هولوگرام دار و دارای اعتبار مرتبط به شهر محل سکونت (مناطق 22 گانه تهران )

- ارائه مدارک احراز محل سکونت مورد تایید راهنمایی و رانندگی استان و شهر محل سکونت الزامی می باشد.

- سند به نام خریدار صادر و تحویل می گردد و تا پایان اقساط در رهن شرکت نیکران موتور خواهد بود.

عضویت در خبرنامه
با خواندن قوانین و مقررات ما، در مورد نحوه پردازش اطلاعات، بیشتر بدانید.
 
برای آخرین اخبار و به روز رسانی های نیکران ثبت نام کنید.