Sanaz Abdi
Sales Manager


Tell : +982157591260

Cell : +989125304037

Email : [email protected]

 

Address : No14, Rezayi St , Modarres St, Valiasr Ave, Tehran, Iran

عضویت در خبرنامه
با خواندن قوانین و مقررات ما، در مورد نحوه پردازش اطلاعات، بیشتر بدانید.
 
برای آخرین اخبار و به روز رسانی های نیکران ثبت نام کنید.